...

Bergerie Renée

Wie of wat is Bergerie Renée?
Renée en Peter bundelden hun kennis en passie tot een mooi concept, waarbij ze het zeer belangrijk vinden om terug te gaan naar de ambachtelijkheid en eerlijkheid van streekproducten en deze te verwerken in heerlijke gerechten.
WordPress website die zelf te beheren is.
Renée wou een website die ze zelf eenvoudig konden beheren en aanpassen wanneer nodig. Daarom kozen we voor het WordPress CMS.
Veel succes alvast!

Ontdek ons

Portfolio

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.