...

Het verhaal van My Closet

Sharon van My CLoset was op zoek naar een strakke, eenvoudige en makkelijk te beheren webshop. Samen stelden we een plan van aanpak voor en zorgden we voor een eerste design op maat van de klant.

Om in te spelen op de wensen van de klant kozen we voor een wordpress website met een woocommerce integratie. Na een uitleg aan de klant hoe alles werkt en hoe ze zelf alles kan beheren kon Sharon aan de slag.

Website: https://mycloset.be/

Interesse in een website? Klik dan hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

13 + 4 =

Ontdek ons

Portfolio

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.