...

Software laten maken

Software laten maken

Bent u op zoek naar een nieuw platform, tijdsregistratie systeem, of een software die de functies binnen uw bedrijk efficiënter kan laten functioneren? Wij luisteren naar wat u nodig hebt en stellen een volledig op maat gebouwde software voor.

Dispatching software

Voor diverse organisaties ontwikkelden we een volledig nieuw platform, waarmee ze op een eenvoudige manier hun gidsen, klanten en excursies kunnen beheren. Een online managementsysteem volledig op hun maat uitgewerkt.

Een performante oplossing met totaaloverzicht

Tot voor kort werkten ze met een verouderde oplossing die slechts op één computer toegankelijk was, waardoor het niet mogelijk was om vanuit een browser zaken te gaan aanpassen of toe te voegen. Een fikse belemmering voor een vlotte werking en bovendien kon slechts 1 persoon tegelijkertijd actief zijn.

Om tot een performante oplossing te komen werd een stappenplan uitgeschreven. Stap één stond voor het bekijken van de huidige situatie en het uittekenen van een roadmap. De verschillende groepen (gidsen, excursies, klanten) werden bekeken en gedefinieerd. In stap twee  werden deze uitgewerkt en met elkaar geconnecteerd om vervolgens uitgebreid aan het testen te gaan. Vervolgens werd bekeken welke nuttige features nog ontbraken en werden deze geïmplementeerd in de totaaloplossing.

Alles netjes gecentraliseerd

Informatie, tarieven, data, beschikbaarheden van zowel gidsen als excursies, ze werden allemaal in het systeem opgenomen. Hierdoor kunnen dispatchers makkelijk een excursie boeken, bekijken welke gidsen vrij zijn, wat het kost en in welke taal de excursie mogelijk is. In dit scherm kan ook de excursie vastgelegd worden, waarna alle partijen een bevestiging krijgen per mail of sms.

De tool is mobiel bruikbaar, kent geen belemmering op het vlak van gebruikers en laat toe dat de gidsen hun beschikbaarheden zelf ingeven. Zo beschikt de dispatch steeds over up-to-date info en wordt boeken een plezier.

Ontdek ons

Portfolio

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.