...

Het verhaal van Maxim’s Fashion

Maxim’s fashion heeft een goed draaiende winkel voor kwalitatieve vrouwenkledij in het centrum van Roeselare.  Omwille van de huidige Corona situatie heeft Nancy zoals veel andere ondernemers beslist te investeren in een online strategie. Hiervoor kwam ze lang bij ons.

Samen stelden we een plan van aanpak voor en zorgden we voor een eerste design op maat van de klant. Nancy haar vraag was om haar webshop ook volledig zelf te kunnen beheren. Toevoegen van nieuwe artikelen, aanpassen van foto’s en opvolgen van nieuwe bestellingen.

Om in te spelen op de wensen van de klant kozen we voor een wordpress website met een woocommerce integratie. Na een uitleg aan de klant hoe alles werkt en hoe ze zelf alles kan beheren kon nancy aan de slag en lopen tot vandaag de bestellingen zeer vlot binnen.

Website: www.maxims-fashion.be

Interesse in een website? Klik dan hier

Maxims fashion webshop laten maken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

een × 1 =

Ontdek ons

Portfolio

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.