...

Het verhaal van The foresthouse

Bente van de Foresthouse kwam bij Mtea terecht met de vraag een interieurwebshop te bouwen die ze zelf eenvoudig kan beheren nadien.

Samen stelden we een plan van aanpak voor en werd er gestart met de uitwerking. Op basis van het design bouwden we de webshop. Het was voor de klant zeer belangrijk dat ze de webshop na een uitleg eenvoudig zelf kon beheren.

Om in te spelen op de wensen van de klant kozen we voor een wordpress website met een woocommerce integratie. Na een uitleg aan de klant hoe alles werkt en hoe ze zelf alles kan beheren kon Bente aan de slag en lopen tot vandaag de bestellingen zeer vlot binnen.

Website: http://theforesthouse.be/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12 + 15 =

Ontdek ons

Portfolio

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.