...

Wat is een ERP-systeem?

Wat is ERP

ERP staat voor Enterprise Resource Planning. Een ERP-systeem automatiseert en verbindt bedrijfsprocessen binnen een organisatie. Maar wat is ERP precies en wat doet het? Wat zijn de voordelen? En kan ik dit koppelen aan mijn website of webshop? Je komt het in dit artikel te weten. Wat is ERP? De afkorting “ERP” staat voor Enterprise […]

Ontdek ons

Portfolio

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.