...

Copywriting

Copywriting

Wat is copywriting?

Copywriting is de kunst en wetenschap van het strategisch gebruiken van woorden die mensen ertoe aanzetten een vorm van actie te ondernemen. Het is iets helemaal anders dan content writing, zoals het schrijven van een artikel, blogpost of tekst met andere inhoud. Copywriting is een speciale manier van schrijven die specifiek dient om mensen een soort actie te laten ondernemen: iets kopen, inschrijven op een mailinglijst, vragen stellen over een service, doneren aan een goed doel, enzoverder.

Waar gebruik je copywriting voor

Voor ieder huishouden een internetverbinding had, was het allemaal veel eenvoudiger. Copywriting werd dan gebruikt in mailpakketten, ansichtkaarten, kranten- en tijdschriftadvertenties, tv- en radiocommercials, brochures, posters, coupons, verkoopbladen en op ontbijtgranendozen en pakken melk. Mooi afgebakend, een kleine markt die mensen via een beperkt aantal kanalen moest bereiken.

Door de invoer van het internet is de copywritingbusiness veel belangrijker geworden: websites, e-mailmarketing, online artikelen, posts op sociale media, blogs, online advertenties, YouTube videomarketing, webinarpresentaties, sommige soorten e-books, digitale producten, podcastscripts, trainingvideo’s, …

Wat is goede copy?

Copy kan door iedereen geschreven worden, iedere businessowner produceert uiteindelijk copy op een bepaald moment in zijn zakelijke leven. Maar wat is nu het verschil met professioneel geschreven copy? Wat maakt copy nu echt goede copy? Hoe merk je dat je met professioneel werk te maken hebt?

– SEO optimalisatie is van cruciaal belang om gevonden te worden op het net. Copy die geoptimaliseerd is voor uw zoekwoorden is dan ook de basis van een goede seo strategie. Een voorbeeld vind je hier: ‘bijles wiskunde’

– Goede copywriting toont een uniek voordeel of aspect van wat er in de kijker wordt gezet. Je bent nooit de enige die een specifiek product of service op de markt heeft, maar wat exact maakt je product beter dan dat van de concurrentie? Goede copy legt daar de nadruk op.

– Professionele copywriting is niet alleen nadruk leggen op de goede eigenschappen van dat product of die service, maar bewijst ook dat het beter is dan dat van de concurrentie. Goede copy zorgt er voor dat een klant niet meer twijfelt na het lezen van de boodschap.

– De perfecte copywriting strategie leidt tot een duidelijke call to action. Als mensen je copy lezen, willen ze handelen, ze willen er iets mee doen. Goede copy speelt daarop in en vertelt mensen wat ze willen, wat ze daarvoor moeten doen en wanneer ze dat moeten doen.

– Goede copywriting is een werk van lange adem. Het initiële schrijven is alleen maar de eerste stap van het proces. Over de tijd heen wordt er opnieuw naar gekeken en worden resultaten geëvalueerd. Aan de hand daarvan worden aanpassingen gemaakt. De perfecte copy verandert met de tijd en heeft al een heel aantal aanpassingen doorstaan.

Waarom is goede copy zo belangrijk

Copywriting is de kern van iedere marketingstrategie. Zonder copy heb je niets te bieden. Ieder woord, iedere zin is belangrijk en wordt zorgvuldig uitgekozen. Woorden leven en copy trekt aan. Mensen in de copywritingwereld verdienen niet zomaar het grote geld. Goede, professionele copy is ontzettend waardevol. Op zoek naar een copywriter voor je project? Neem contact op met ons

Ontdek ons

Portfolio

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.