...

Relentless Rebels

Relentless Rebels

Een internationale webshop voor juwelen in Shopify opzetten? Geen probleem, zelfs niet als deze gekoppeld moet zijn met het ERP-systeem van de leverancier. Maar dat was niet alles waar Relentless Rebels naar op zoek was. Ook de branding moest op punt gesteld worden en de social media opgestart. Daarvoor waren zowel productfoto’s als een heleboel content nodig.

Bij Mtea gaven we de webshop in Shopify vorm, legden we de nodige koppelingen en gaven we het merk een eigen uitstraling. De social media werden opgestart, terwijl een professionele fotograaf voor de nodige beelden in stond.

The results

Jaar na jaar zet de webshop stevige resultaten neer. Een jaarlijkse omzetstijging van 210% werd gerealiseerd. Ook het aantal volgers op Instagram blijft stijgen. In 2 jaar tijd kwamen er meer dan 190.000 volgers bij. Het realiseren van de koppeling met het ERP-systeem zorgt dag na dag voor een gigantische tijdsbesparing.

Toename volgers

190k

Binnen

2jaar

“Een ijzersterke branding en vlotte processen brengen succes met zich mee.”

Maatwerk mogelijk

Maatwerk aan bestaande systemen toevoegen vormt voor Mtea geen probleem. Ook met bestaande CRM-platformen kunnen we uit de voeten. Wij voegen toe, leggen er een laag bovenop of vormen om. Door dit maatwerk bekom je een heel eigen uitstraling, meer functionaliteiten en vlottere processen. Je investering verdien je op deze manier razendsnel terug.

Maatwerk mogelijk

Maatwerk aan bestaande systemen toevoegen vormt voor Mtea geen probleem. Ook met bestaande CRM-platformen kunnen we uit de voeten. Wij voegen toe, leggen er een laag bovenop of vormen om. Door dit maatwerk bekom je een heel eigen uitstraling, meer functionaliteiten en vlottere processen. Je investering verdien je op deze manier razendsnel terug.

“Een ijzersterke branding en vlotte processen brengen succes met zich mee.”

“Door de feilloze koppeling met het ERP-systeem van de leveranciers winnen we massa’s tijd. Dit zorgt ervoor dat we veel sneller kunnen groeien en ons focussen op het brandingverhaal.”

- Relentless Rebels -

Let's work together!

Ontdek ons

Portfolio

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.