App laten maken in {{mpg_stadhl}}

Een app laten maken in {{mpg_stadhl}}

Om dezelfde redenen als waarom je een website door een professional laat maken, laat je ook een applicatie maken door iemand die er kennis en ervaring in heeft. Een app laten maken door iemand heeft nog meer dan een website een professional nodig. Niet alleen het design, maar ook de backend achter zo’n applicatie is een complexe combinatie van techniek en kunst. Maar hoe gaat dat juist in z’n werk? Wij loodsen je doorheen het werkproces…

Concept

Een applicatie laten ontwikkelen begint met een concept. Een idee plantte een zaadje en mocht gaan groeien ergens. Meestal gebeurt dit bij de klant zelf. De meesten komen naar ons toe met een idee dat ze in een echte app willen omzetten. Maar af en toe mogen we dit ook zelf bedenken: een bedrijf dat een app wil, waar wij dan het hele concept voor mogen ontwikkelen.

Een concept wordt gevolgd door een brainstormsessie waarin allerlei ideeën worden besproken. De beste ideeën worden nadien aan de klant voorgelegd voor we verder gaan in het proces.

De Planning van een app te laten maken in {{mpg_stadhl}}

De gekozen en afgesproken ideeën worden in een planning gegoten. Wat gaan we juist doen? Hoe raken we van hier tot aan ons doel? Wat is daar voor nodig? In welke volgorde worden de handelingen uitgevoerd? Wie doet wat?

Een projectplanner staat aan het hoofd van de planning en leidt het hele project in goede banen. Een app laten maken in {{mpg_stadhl}} is een samenwerking van verschillende personen, wiens taken door elkaar heen verweven zijn.

Development

Het ontwikkelingsteam neemt het grootste deel van het werk op zich. Zij zetten de fundering van de app op poten. Het technische gedeelte, de bouwblokken, de structurering van de app zoals hij uiteindelijk gaat worden. De werking en de achtergrond van de app komt bij hen terecht.

Een app bouwen begint bij een goede basis. Als die basis makkelijk in elkaar zakt, valt ook de rest van de app uit elkaar. Vooral dit stuk van het proces heeft een of meerdere sterk technische programmeurs nodig. Een goede app zit op de achtergrond onfeilbaar in elkaar en dat is alleen mogelijk als je de technische kant achter app-development kent. Ja kan kiezen voor verschillende platformen zoals bijvoorbeeld IOS of Android.

{{mpg_titel}}
App laten maken

Design

Design is na de development fase een van de belangrijkste fases bij het laten maken van een mobiele app. Deze fase vraagt om een andere soort ontwerpers. Veel mensen vertrouwen het ontwerp van een app toe aan technische programmeurs. Een creatieve ontwerper die ervaring heeft in het optimaliseren van design voor een app kan echter het verschil maken tussen succes en mislukking.

Tijdens het designproces wordt de fundering van de development fase bekleed met de prachtigste decoraties in een passende stijl. Het design is wat je als gebruiker ziet. De kleuren, de stijl, de zichtbare puzzelstukjes van de app. Een app laten maken door professionals is ook op dit vlak erg belangrijk. De eerste indruk is de belangrijkste.

Aflevering

Dit is de eerste stage na het concept waarbij de app terug bij de klant terecht komt. Na de ontwikkeling en het design is het tijd voor de klant om te kijken of de app hem bevalt en hier feedback over te geven. In dit deel van het laten maken van een app staat de samenwerking tussen designteam en klant centraal. De klant is degene die tevreden moet zijn met het eindresultaat en het designteam sluit daar zijn werking op aan.

Dit deel van het proces gaat verder tot de klant groen licht heeft gegeven en toestemming geeft om de app te lanceren.

Lancering

Tijd om de app aan het grote publiek te tonen! De app wordt op de juiste platforms online gezet en mag zijn eigen leven gaan leiden.

Nazorg

Een app ontwikkelen stopt niet bij de lancering. Een goed development team levert ook nog de nazorg van deze app. Na enkele weken of maanden wordt er opnieuw naar de app gekeken en wordt deze aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen op app-vlak. Als er tussendoor problemen of zorgen zijn, kan je daar ook bij je designteam mee terecht. Zo wordt een app laten maken in {{mpg_stadhl}} een positieve ervaring voor iedereen.

app laten maken

Home

Over ons

Ontdek ons

Portfolio